Աջակից անդամներ

Կանանց իրավունքների տուն

  1. Ընտանեկան բռնության կանխարգելում, 
  2. Կանանց հզորացում և իրավունքների պաշտպանություն (կանանց իրավունքներ. Աշխատանքային իրավունքներ, կրթություն, ձեռնարկատիրություն)
  3. Կանանց մասնակցության խթանումը քաղաքական որոշումների կայացմանը:

 

լօգօ (1)

Իրավունքի ուժ

  1. Աջակցություն կանանց զորեղացմանը
  2. Աջակցում է  պետական մարմիններին իրականացնել օրենսդրական բարեփոխումներ
  3. Իրականացնում է Մարդու իրավունքերի ոլորտում ոչ ֆորմալ դասընթացներ
  4. Նպաստում է կանանց իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածությանը

Դառնալ աջակից անդամ