Հայերեն

Աշխատանքի նկարագրություն

Տրամադրել ընթացիկ իրավաբանական օժանդակություն և իրավական վերլուծություն Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիային

Ակնկալվող մասնագետ

Իրավաբան

Գործատու

Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա

Պայմանագրի տևողություն

Ապրիլի 1, 2018 — հունվարի 31, 2019 երկարացման հնարավորությամբ

Աշխատաժամանակ

70% ներգրավվածություն
Ամենօրյա հասանելիություն

Դիմումների վերջնաժամկետ

Մարտի 15, 2018

Աշխատանքի նկարագրություն

 • Մշակել, վերանայել և մեկնաբանել օրենքներ, օրինագծեր, ենթաօրենսդրական ակտեր, իրավական փաստաթղթեր, պետական քաղաքականություններ, ռազմավարական ծրագրեր և այլ փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են կանանց իրավունքների և գենդերային բռնության ոլորտներին
 • Մշակել պաշտոնական նամակներ և հայտարարություններ Կոալիցիայի ընթացիկ աշխատանքների շրջանակներում
 • Մասնակցել և աջակցել Կոալիցիայի հիմնական աշխատանքների իրականացմանը, այդ թվում՝ Կնասպանության զեկույցի մշակմանն ու Ընտանեկան բռնության դեպքերով տվյալների բազայի ստեղծմանը
 • Մասնակցել ընտանեկան բռնության դեպքերով դատավարությունների և տեղեկացնել հնարավոր իրավախախտումների մասին
 • Մասնակցել և/կամ Կոալիցիան ներկայացնել հանրային միջոցառումների, կոնֆերանսների և պրես կոնֆերանսների ժամանակ, անհրաժեշտության դեպքում ելույթներ ունենալ մեդիա հարթակներում իբրև Կոալիցիայի իրավաբան
 • Տրամադրել ընթացիկ իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն
 • Իրականացնել իրավական հայտարարությունների թարգմանչական աշխատանքներ
 • Օժանդակել Կոալիցիայի վերագրանցման աշխատանքներին:

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 • Իրավաբանի մագիստրոսի աստիճան
 • Իրավական փաստաթղթեր և քաղաքականություններ մշակելու, վերլուծելու և մեկնաբանելու փորձ
 • Նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ մարդու իրավունքների ոլորտում. կանանց իրավունքների ոլորտում առկա փորձը խրախուսվում է
 • Հայերենի գերազանց իմացություն. անգլերենի իմացությունը խրախուսվում է
 • Տարբեր կառույցների հետ հաղորդակցման գերազանց հմտություններ, հանրային խոսքի վարպետություն
 • Ինչպես անհատական, այնպես էլ թիմային աշխատելու հմտություններ
 • Պատրաստակամություն և կարողություն արդյունավետ և ճկուն աշխատելու
 • Կանանց իրավունքների և գենդերային բռնության ոլորտում առկա հիմնահարցերի իմացություն
 • Գենդերային զգայունություն և կանանց իրավունքներում դրական փոփոխություններ բերելու ցանկության առկայություն:

Դիմելու ընթացակարգ

Ուղարկեք Ձեր CV-ն, Ձեր կողմից արված որևէ իրավական վերլուծություն կամ մշակած տեքստ և երկու կոնտակտային անձանց տվյալներ [email protected] հասցեին՝ նամակի վերնագրում նշելով այն հաստիքի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Դիմումների վերջնաժամկետը մարտի 15-ն է: Ուշացած դիմումները չեն քննարկվի: Հաշվի առնելով դիմումների քանակը՝ կազմակերպությունը կապ կհաստատի միայն հարցազրույցի փուլ անցած դիմողների հետ: