Անդամներ

1. Տրամադրում է գաղտնի համապարփակ աջակցություն ընտանեկան բռնության զոհերին և նրանց երեխաներին


2. տրամադրում է անվճար սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն, իրավաբանական և դատական
ներկայացուցչություն
3. ունի երկու ապահով տուն կանանց ևնրանց երեխաների համար
4. Շուրջօրյա թեժ գիծ +374 99 88 78

Կարդալ ավելին

1. Զբաղվում է կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության խնդիրներով


2. Տրամադրում է հոգեբանական, իրավաբանական և փաստաբանական աջակցություն
3. Բարձրացնում է նրանց իրազեկվածությունը ընտանեկան բռնության մասին
4. Թեժ գիծ՝ 010 54 28 28

Կարդալ ավելին

1. Ֆեմինիստական իրավապաշտպան կազմակերպություն է:


2. Կազմակերպության հիմնական գործունեությունն է՝ կանանցզորեղացում իրազեկմանն ու ինքնորոշմանը միտված հանդիպումների միջոցով և շահապաշտպանություն:
3. Կազմակերպության հիմնականթիրախային ուղղություններն են՝ կանանց սեռական և
վերարտադրողական առողջության և իրավունքի խթանում, կանանց պաշտպանությունը գենդերային խտրականությունից և բռնությունից, կանանց զորեղացում, ինչպես նաև կանանց դերի ավելացումը խաղաղության ու անվտանգության գործընթացներում:
Կարդալ ավելին

1. Աջակցում է սեռական բռնության ենթարկված անձանց


2. Տրամադրում է հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվություն,
3. Թեժ գիծ +374 77 99 12 80:
Կարդալ ավելին

1. Տրամադրում է գենդերային կրթություն դասընթացների և թրեյնինգների միջոցով տարբեր տարիքային և սոցիալական խմբերին։


2. Ջատագովում է գենդերազգայուն կրթությաններդրմանըֆորմալ կրթական համակարգում
3. Իրականացնում է հետազոտություններ մարդու իրավունքների ոլորտում՝ ներկայացնելով առաջարկություններ համապատասխան մարմիններին
4. Իրականացնում է հանրային միջոցառումներ՝ ուղղված գենդերային հարցերի շուրջ իրազեկման բարձրացմանը
Կարդալ ավելին

1. Աշխատում է ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների ոլորտում
2. ԼԳԲՏ անձանց և հարազատներին ծառայությունների ամբողջական փաթեթի տրամադրում։


3. Իրավաբանական աջակցություն (թեժ գիծ՝ 099 522 533),
4. Հոգեբանական և սոցիալական աշխատողի խորհրդատվություն (թեժ գիծ՝ 096 280 290),
5. Հավասարը հավասարին խորհրդատվություն (թեժ գիծ՝ 096 280 290)
Կարդալ ավելին

1. ՄԻԱՎ-ով ապրող անձնանց և նրանց ընտանիքի անդամներին խնամքի և աջակցության տրամադրում


2. Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն, իրավական խորհրդատվություն, հավասարը՝ հավասարին խորհրդատվություն- Թեժ գիծ՝ 098 66 33 833.
3. Պալիատիվ խնամքի և արդյունավետ ցավազրկման կարիք ունեցող պացինտներին և բուժաշխատողներին իրավական խորհրդատվության և աջակցության տրամադրում։ Թեժ գիծ՝ 094 422922
Կարդալ ավելին
agat-logo-hy

1. Հաշմանդամություն ունեցող կանանց զորեղացում, առաջնորդության հմտությունների ձևավորում, մասնագիտական կրթություն


2. Հաշմանդամություն ունեցող կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության դաստիարակություն
3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության, անկախ կյանքի, զբաղվածության և քաղաքական մասնակցության իրավունքների խթանում։
4. Հայաստանում ներառական, գենդերազգայուն և մարդու իրավունքների վրա հիմված օրենսդրության և քաղաքականության մշակման, ընդունման ու կիրարկման ջատագովում
Կարդալ ավելին

1. Տրամադրում է անվճարիրավաբանական խորհրդատվություն բոլոր քաղաքացիներին,
2. Անվճար հոգեբանական խորհրդատվություն և աջակցություն կանանց և երեխաներին


3. Իրականացնում ենք դասընթացներ իրավագիտակցության բարձրացման համար
4. Կազմակերպում ենք քաղաքային միջոցառումներ և ակցիաներ
5. Ունենք «Կանանց ակումբ» կանանց և աղջիկների համար
6. Թեժ գիծ՝ 099252017
Կարդալ ավելին