Օրենսդրական առաջարկներ

Առաջարկներ ՀՀ “Ընտրական օրենսգրքի” փոփոխությունների շուրջ

Առաջարկներ ՀՀ “Ընտրական օրենսգրքի” փոփոխությունների շուրջ

«ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ /Առաջարկներ/   ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ Հայաստանի Հանրապետության կողմից 1993 թվականին ՄԱԿ-ի «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձեւերի վերացման մասին» կոնվենցիայի[1] վավերացմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվել է բացառել կանանց նկատմամբ խտրականության ցանկացած դրսեւորում, ազգային օրենսդրությամբ ամրագրել տղամարդկանց եւ կանանց իրավահավասարության սկզբունքն ու երաշխավորել, որ պետական մարմիններն ու հաստատությունները գործեն այդ պարտավորություններին համապատասխան։ Կանանց եւ…