Հայերեն

  Լրաթերթ, 2018թ․

  Տարեկան լրաթերթ

  հունվար-դեկտեմբեր, 2018թ․

  Այս լրաթերթն ամփոփ ձևով ներկայացնում է «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիայի 2018 թվականին կատարած գործողությունները և միջոցառումները։ Կոալիցիան և անդամ կազմակերպությունները նպատակ ունեն նվազեցնել Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնության բոլոր տեսակները, խթանել գենդերային հավասարությունն ու կանանց իրավունքների պաշտպանությունը:

  Բեռնեք լրաթերթն այստեղ։


  Կիսամյակային լրաթերթ

  հունվար-հունիս, 2018թ․

  Այս հաշվետվությունը ներկայացնում է 2018թ. հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի կողմից իրականացված հիմնական գործողությունները և ընտանեկան բռնությանը վերաբերող օրենքի ընդունմանը հաջորդող կիսամյակի ընթացքում տեղի ունեցած առանցքային զարգացումները:

  Բեռնեք լրաթերթն այստեղ։