Հայերեն

                                                                                               

  Ռեպորտաժի պատրաստման մրցույթի հրավեր

   

  Գործատու «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիա
  Ծրագիր «Կին իրավապաշտպանները քայլեր են ձեռնարկում Հայաստանում գենդերային բռնության դեմ»
  Ֆինանսավորող կառույց Եվրոպական միություն
  Ծառայության նպատակը Պատրաստել ծրագրային գործողությունները ամփոփող ռեպորտաժ
  Ծառայության տևողություն հունվար2022թ․ – փետրվար 2022թ․
  Դիմումների վերջնաժամկետ հունվարի17, 2022թ․

   Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի մասին

   «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիայի առաքելությունն է համատեղ ջանքերով նպաստել կանանց և աղջիկների նկատմամբ գենդերային բռնության նվազմանը՝ կանխարգելման և պաշտպանության մեխանիզմների ամրապնդման միջոցով։Կոալիցիան առ այսօր արձագանքել է կանանց նկատմամբ բռնության բազում դեպքերի և հանրության լայն շերտերի իրազեկել է կանանց նկատմամբ բռնության համակարգային խնդրի մասին: Կոալիցիայի տարիների ջատագովման աշխատանքների արդյունքում՝ 2017թ. ընդունվեց ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող և բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանությունն ապահովող օրենք:

  Ծրագրի նկարագրություն

  «Կին իրավապաշտպանները քայլեր են ձեռնարկում Հայաստանում գենդերային բռնությանդեմ» (2020-2022 թթ․) ծրագիրն իրականացվում է Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայիկողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնությանվերացմանը:

  Ծրագրային ուղղություններն են․

  Ա․   Պետության կողմից անհրաժեշտ օրենքների, քաղաքականությունների և մեխանիզմների ընդունումը՝ուղղված կանանց ընտանեկան ու գենդերային բռնություններից պաշտպանությանն ու կանխարգելմանը,ինչպես նաև պետական մարմինների կարողությունների զարգացում՝ ապահովելու արդյունավետ, զգայունև բազմաոլորտային արձագանք գենդերային բռնությանը։

  Բ․       Բարձրացնել կանանց, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և հասարակությանիրազեկվածությունը ընտանեկան և գենդերային բռնության տարածվածության և առկա պաշտպանականմեխանիզմների վերաբերյալ:

  Ծառայության ներկայացում

  «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիան ցանկանում է համագործակցել լրատվական ընկերության հետ, որը կպատրաստի կազմակերպության ծրագրային արդյունքներն ամփոփող ռեպորտաժ՝ կենտրոնանալով ՔՈՎԻԴ-19-ից տուժած շահառու կանանց տրամադրվող օժանդակությունների և այլ արդյունքների վրա։

  Ծառայության շրջանակներում անհրաժեշտ է՝

  • Պատրաստել տեսանյութ, որը կներառի ծրագրային գործողությունների դրվագներ և հարցազրույցներ ծրագրի դերակատարների ու մասնակիցների հետ
  • Պատրաստել և նյութում տեղադրել անգլերեն ենթագրեր։

   

  Դիմելու ընթացակարգ

   Դիմել կարող են ՀՀ-ում գրանցված լրատվական ընկերությունները, որոնք ունեն կանանց իրավունքների թեմաներին անդրադառնալու բավարար փորձ։

  Դիմելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրոնային նամակ ուղարկել[email protected] հասցեին՝ նամակի վերնագրում նշելով «Ռեպորտաժի պատրաստման մրցույթի հայտ»։ Նամակում պետք է նշել լրատվական կայքի անվանումը, ուղարկել գենդերազգայուն ռեպորտաժների 2-3 օրինակ և նշել անհրաժեշտ ցուցումներով մեկ ռեպորտաժի պատրաստման գինը։

  Դիմումների վերջնաժամկետը հունվարի17-ն է: Ուշացած կամ ոչ լիարժեք դիմումները չեն քննարկվի: Հաշվի առնելով դիմումների քանակը՝ կազմակերպությունը կապ կհաստատի միայն հարցազրույ­ցի փուլ անցած դիմորդների հետ: