Հայերեն

    Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամ Կանանց իրավունքների տունը հայտարարում է «Ընտանեկան բռնություն» թեմայով վերապատրաստումների մոդուլների մշակման մասնագետի մրցույթ։

    Խնդրում ենք լրացնել գնային առաջարկը և ուղարկել [email protected] հասցեին PDF տարբերակով՝ ստորագրված և կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) մինչև 2023թ.-ի օգոստոսի 10-ը ներառյալ։

    Գնային առաջարկը կարող եք ներբեռնել այս հղումով՝  https://docs.google.com/document/d/1GB7ARd3RC2K_10YwaEl-SRUnnjQon7t9/edit?usp=sharing&ouid=114009180252024736458&rtpof=true&sd=true 

    Մրցույթի տեխնիկական նկարագիրը և Կազմակերպության մասին հակիրճ տեղեկատվությունը կարող եք տեսնել այստեղ՝ https://docs.google.com/document/d/15VgPXUCDhSnxZJCrzlYo28e2mt-GXz9g/edit?usp=sharing&ouid=114009180252024736458&rtpof=true&sd=true 

    Դասընթացներն անց են կացվելու «Փոփոխելով ընտանեկան բռնության հարցերով օրակարգը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում, որն իրագործվում է Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի և նրա անդամ կազմակերպությունների կողմից, ֆինանսավորվում է UN Trust Fund to End Violence against Women-ի կողմից։